Altın Nanoparçacıkların Sentezinde Yeni Yöntem

Altın Nanoparçacıkların Sentezinde Yeni Yöntem

Geçtiğimiz yıllarda, grafen nanokompozitler, maddenin fiziksel ve kimyasal özelliklerini arttırma yeteneklerinden dolayı çok dikkat çekmişti. 

Özellikle grafen /metal nanokompozitler, hem metal hem de grafen nanopartiküllerin benzersiz özellikleriyle birleştirme gibi yeteneklerinden dolayı bunlar arasında fark yaratır. Altın nanopartikülleri de bu nanokompozitler arasında incelenme alanı bulmuştur ve bu sayede yöntemlerde ilerlemeler gerçekleşmiştir.

Giriş

Hibrit malzemelerin üstün sinerjik özellikleri göz önüne alındığında, altın nanopartiküller (AuNP'ler), bu nanokompozitlerin ailesinde yaygın olarak incelenmiştir.

Altın Nanopartikülleri Keşfedin

Altın Nanopartiküllerin Uygulama Alanları

AuNP molekülleri, hedef ilaç teslim sistemleri için faydalı moleküllerdir, çünkü toksik olmayan ve non- immünojenik gibi bazı özelliklere sahiptirler. Ayrıca, nano-altın; boyutlarını, şekillerini, yüzeylerini veya bir araya getirme durumunu değiştirerek ayarlanabilen optik ve elektronik özelliklere sahiptir. Bu ayırt edici optoelektronik özelliklerin son araştırmaları ve kullanımları, organik fotovoltaikler, sensör örnekleri, tedavi ajanları, biyolojik ve tıbbi ilaçlar, elektronik iletkenler ve kataliz gibi yüksek teknoloji uygulamalarında görülmüştür.

Altın Nanopartiküllerin Hazırlanması

Altın nanopartiküllerin birden fazla yolla hazırlanması mümkündür. Sodyum sitrat ve sodyum borohidrid gibi gereçler kullanılarak kimyasal indirgeme, altın nanopartikülleri hazırlamak için en sık kullanılan yöntemdir. Bununla birlikte, kimyasal yaklaşım olayı, tıpkı zaman ve emek harcanan süreçler gibi çözücü toksisitesinden etkilenir. 

Altın nanosensörler ve nanoteknoloji

Sensörler ve Altın hakkında bilgi almak için blog yazımızı ziyaret edin.

Altın Nanoparçacıkların Sentezinde Yeni Yöntem

Cheng Yang ve arkadaşları 2018’de Fudan Üniversitesi Işık Kaynakları ve Aydınlatma mühendisliği bölümü,argon plazması kullanılarak boyut olarak ayarlanabilen altın nanoparçacıkların / indirgenmiş grafen oksit nanokompozitlerin bir aşamalı sentezi algılama ve katalizdeki uygulamalarının yanında Ar plazması kullanılarak GO ve HAuCl4'ün bir aşamalı çift indirgenmesi, altın nanopartiküllerinin üretimi için bir yaklaşım olduğunu kanıtladı.

Bu çalışma, altın nanopartiküllerin üretimi için yeni, kolay, düşük maliyetli ve ölçeklenebilir bir yönü vurguladı. Böylece endüstriyel uygulama ve Altın Nanopartiküllerin seri üretiminin yolunu açtı.

Sonuç

Kolay, hızlı ve yeşil yapısından dolayı, elektrokimyasal biriktirme, nano-altın üretimi için iyi bir seçenektir, ancak partikül büyüklüğü ve dağılımının homojen olmamasına neden olabilecek mevcut dalgalanma sınırları da vardır. Kimyasal indirgeme ve elektrokimyasal tortulanmasına ek olarak, ısıl tavlamanın da altın nanoparçacıkların üretilme potansiyelini gösterdiği, ancak 600 °C'nin üzerindeki koşullarda birkaç saatlik çalışma için son derece enerji tüketen bir cihaz olduğu görülmüştür. Dolayısıyla, tüm bu sorunların üstesinden gelen yeni bir teknik olarak nano-altının üretimi ve endüstriyel kullanım alanlarının genişlemesi hala arzu edilmektedir. İlerleyen dönemde, nanoteknolojinin altın üzerindeki uygulamaları hem bilimsel hem de endüstriyel ilerlemelere yol açacağından bahsedilebilir. Düşük maliyetli ve ölçeklenebilir uygulamalar sayesinde altın nanopartiküllerinin ve altın nanostarın üretimi daha kolay ve seri bir şekilde uygulanabilir hale gelecektir.

Daha fazlası için blog yazılarımızı buradan inceleyebilirsiniz.

Referanslar

https://nanografi.com/

12th May 2020 Taner Özipek

Recent Posts